4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.3. Pārvietošanās pa darblapas šūnām

Dati darbgrāmatā tiek ievadīti aktīvajā šūnā. Viena šūna darbgrāmatā vienmēr ir aktīva (šūna, kas izcelta ar melnu rāmīti), un tās adrese redzama pa kreisi no formulu joslas:
04L_03_30_01

Parasti nepieciešamo šūnu atlasa, lietojot peli:

  • novieto peles rādītāju uz vajadzīgās šūnas;
  • izpilda klikšķi.

Pārvietoties darblapā var arī, izmantojot tastatūras taustiņus vai ritjoslas.

3.3.1.Pārvietošanās darblapā, izmantojot taustiņus

Pārvietoties darblapā var, gan izmantojot tastatūras taustiņus, gan arī to kombinācijas. Biežāk izmantojamie pārvietošanās veidi:

  • vai – pa labi;
  • vai + – pa kreisi;
  • vai + – uz augšu;
  • vai – uz leju.

Pārējie taustiņi un taustiņu kombinācijas uzskaitīti pielikumā 150. lpp.

Virzienu, kurā notiek pārvietošanās pēc taustiņa piespiešanas, var mainīt (sk. 11.2).

4.3.3.2.Ritjoslu izmantošana

Lai pārvietotos darblapā, var izmantot ritjoslas, kas ir izvietotas gar lapas labo un apakšmalu:

04L_03_32_01

Ritjoslas bīdņa izmērs ir atkarīgs no aizpildīto datu apjoma – jo lielāka aizpildītā darblapa, jo bīdnis ir mazāks. Ja nepieciešams uzreiz darblapu „pārbīdīt” par lielu apgabalu, tad ērti pārvietot ritjoslas bīdni ar peli:
 

Daudzām pelēm ir speciāls rullītis, ar kura palīdzību var veikt pārvietošanos lapā.