4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.1. Darblapas elementi

Katra darblapa sastāv no 1048576 rindām (row) un 1024 kolonnām (column).

Rindas tiek numurētas ar skaitļiem (1, 2, 3, ..., 1048576), bet kolonnas parasti apzīmē ar lielajiem latīņu burtiem (A, B, ..., X, Y, Z, AA, AB, ... , AMJ).

Tabulas katru rūtiņu sauc par šūnu (cell), bet kontūrlīnijas, kas atdala vienu šūnu no otras, – par palīglīnijām (gridlines). Katrai šūnai ir adrese, kas veidojas no atbilstošās kolonnas un rindas numuriem. Piemēram, šūnas, kas atrodas kolonnas A un rindas 1 krustpunktā, adrese ir A1, bet kolonnas C un rindas 19 krustpunktā esošās šūnas adrese ir C19. Parasti (arī šajā materiālā) kolonnu apzīmēšanai lieto burtus.