8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  • http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_001.lv.html
  • http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/macibu/B03.swf
  • Eglīte S. Fiskālās un monetārās politikas piemērošana Latvijas ekonomikas attīstībā.- Rīga, 2006
  • http://lv.wikipedia.org
  • http://lv.wikipedia.org/wiki/Monet%C4%81r%C4%81_politika
  • http://www.bank.lv/lat/main/all/pubrun/lbgadaparsk/lb1997gp/lbmonpol/fiskpol/
  • OECD Ekonomikas pētījumi, Baltijas valstis reģionālais ekonomiskais novērtējums. – Rīga, 2000