6. Literatūra

  1. Ubuntu Desktop CourseUbuntu Linux darbstacijas un OpenOffice.org materiālu kopas studentam un skolotājam (angļu val.) –https://wiki.ubuntu.com/Training, 2008., 2009.

  2. V. Vēzis, J. Bičevskis, I. Gultniece, F. Sarcevičs u.c., Tekstapstrāde, 3. modulis,Izklājlapas, 4. modulis; Datu bāzes, 5.modulis; Prezentācija, 6.modulis – http://linux.edu.lv/index.php?name=Downloads&get=57, http://www.jrpic.lv/?ID=1650, 2006.

  3. OpenOffice.org izstrādāja atbalsts - http://support.openoffice.org/index.html.

  4. OpenOffice.org dokumentācija - http://documentation.openoffice.org/.

  5. OpenOfice.org 3.1 videomateriāli – http://video.linux.edu.lv/OpenOffice-3.1-nodarbības/.

  6. Citi OpenOffice.org materiāli (latv. v.) - http://linux.edu.lv/index.php?name=Downloads&c=23.

  7. Kārlis Veiss. Darbs ar atklātā pirmkoda programmatūru OpenOffice.org. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009. ISBN 978-9934-0-0397-4.


Patīkamu darbu!Šī materiāla atrašanās vieta tiešsaistē: http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=148.