Prezentācija par vispārizglitojošās e-fizikas kursu materialu augstas kvalitātes noformējuma izstrādi, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas