Present Simple Interrogative / Dialogue 1 (Jautājumu veidošana vienkāršajā tagadnē)

Nevar attēlot šo resursu, URL nav derīga