Present Simple Interrogative / Dialogue 1 (Jautājumu veidošana vienkāršajā tagadnē)

Cannot display this resource, URL is invalid.