Marksistiskā literatūrkritika un tās izmantojums daiļdarbu tekstu analīzē