Darba lapa nr.3 - Patstāvīgais darbs. Stāstījuma veidošana.