Darba lapa nr.6 - Starpkultūru attiecības mūsdienu sabiedrībā. Elitārā māksla un mākslinieki