Darba lapa nr. 5 - Starpkultūru attiecības mūsdienu sabiedrībā. Elitārā kultūra