Darba lapa nr.1 - Starpkultūru attiecību veidošanās mūsdienu sabiedrībā. Tautas un masu kultūras salīdzinājums