Materiāls par megapasauli (Visumu) sadalīts 4 daļās:

1. Zeme un debesis.
2. Planētas.
3. Zvaigznes.
4. Galaktikas un Visums.

Katrā sadaļā sniegts īss teorētiskais materiāls, kas papildināts ar attēliem, animācijām, videomateriāliem, hipersaitēm uz tīmekļa resursiem un jautājumiem.
Pēc katras sadaļas ievietotas lejupielādējamas prezentācijas. Sniegti arī metodiski norādījumi materiālu izmantošanai fizikas kursā un vispārēji metodiski ieteikumi megapasaules jautājumu apgūšanai.

Pilns saturs ir šāds:

1. Zeme un debesis
1.1. Saules un zvaigžņu redzamā kustība pie debesīm un reālā Zemes kustība ap asi un ap Sauli. Zvaigznāji, zvaigžņu spožums, zvaigžņu kartes. Zodiaks.
1.2. Kosmiskās raķetes. Kosmiskie ātrumi, bezsvara stāvoklis. Kosmiskie aparāti – pavadoņi un kosmosa kuģi, to izmantošana. Pilotējamie lidojumi kosmosā.
1.3. Astronomiskie teleskopi un observatorijas. Optiskie teleskopi, radioteleskopi un citi. Astronomiskie pētījumi Latvijā.

2. Planētas
2.1. Planētu izvietojums un kustība. Zemes grupas planētas un milzu planētas. Pundurplanētas, komētas un asteroīdi. Ar Latviju saistītie asteroīdi.
2.2. Kosmiskie aparāti planētu pētniecībai. Planētu izpētes rezultāti.

3. Zvaigznes
3.1. Saule kā zvaigzne. Saules aktivitāte, tās ietekme.
3.2. Dažāda tipa zvaigžņu raksturojums. Milzu zvaigznes un pundurzvaigznes.

4. Galaktikas un Visums
4.1. Mūsu Galaktikas struktūra, sastāvs un Saules sistēmas vieta tajā.
4.2. Dažāda tipa galaktikas. Gravitācijas nozīme galaktiku uzbūvē un mijiedarbībā.
4.3. Galaktiku kopas, Visuma lielmēroga struktūra. Debess ķermeņu sistēmu hierarhija: zvaigznes, galaktikas, galaktiku kopas.
4.4. Visuma izplešanās. Visuma evolūcija pēc Lielā Sprādziena. Saules sistēmas, Zemes un Mēness rašanās. Planētas pie citām zvaigznēm. Dzīvība kosmosā.

Visi šajā sadaļā ievietotie teksti ir autora Ilgoņa Vilka rakstīti, atskaitot vispārīgo ievadu, kuru uzrakstījis Andris Broks. Elektroniskajās grāmatās izmantoti tikai brīvpieejas attēli no Vikipēdijas, NASA, Eiropas kosmiskās aģentūras, Eiropas Dienvidu observatorijas un citiem avotiem. Animācijas un videomateriāli atrodas interneta resursos ārpus projekta un atverami ar hipersaiti (dažos gadījumos tie redzami jau tajā pašā logā).
Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM