Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

Specify the url to send users who have lost their $a password. Set Use standard Change Password page to No.

auth.php:auth_changepasswordurl_expl

Norādiet vietrādi URL, uz kuru nosūtīt lietotājus, kas pazaudējuši savu $a paroli. Iestatiet parametra <strong>Izmantot standarta paroles maiņas lapu</strong> vērtību <strong>Nē</strong>.