Specify the url to send users who have lost their $a password. Set Use standard Change Password page to No.

auth.php:auth_changepasswordurl_expl

Norādiet vietrādi URL, uz kuru nosūtīt lietotājus, kas pazaudējuši savu $a paroli. Iestatiet parametra <strong>Izmantot standarta paroles maiņas lapu</strong> vērtību <strong>Nē</strong>.

» Moodle tulkojuma vārdnīca: angļu - latviešu