Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

A

Agresija

apzinātas darbības, ar kuru palīdzību vai nu vēlas nodarīt vai nodara ļaunu citam cilvēkam, cilvēku grupai vai dzīvniekam. E.Fromms uzskata, ka agresija ir pāridarījums ne tikai cilvēkam vai dzīvniekam, bet arī jebkuram nedzīvam objektam.

Agresivitāte

 

 individuāla vai grupas īpašība, tendence uzbrukt apkārtējiem cilvēkiem, vai, retāk, dzīvniekiem, raksturīgs uzbrūkošs mērķu sasniegšanas stils. Agresivitāte var mainīties plašā diapazonā ne tikai attiecībās starp cilvēkiem, bet arī katra konkrēta indivīda izpausmēs, galvenokārt atbilstoši sociālās mijiedarbības efektivitātei


Akcelerācija

organisma priekšlaicīga attīstība salīdzinājumā ar tā priekšgājējiem. Attīstības paātrināšanās process.

D

Draudzība

divu vai vairāku cilvēku attiecības, kas balstās uz savstarpēju uzticēšanos un kopīgām interesēm, savstarpēju palīdzību. Šopenhauers: "Īsta draudzība ir kaut kas tāds, par ko, tāpat kā par gigantiskām jūras čūskām, nav zināms, vai tā ir izdomāta vai reāli eksistē."

F

Fani (Fandomi)

(angl.fandom - fanātisms)  cilvēki, kuru apvienošanās pamatā ir noteikts pielūgsmes objekts (dziedātājs, stils, rakstnieks utt.)

H

Hovarda Bekkera etiķetes teorija

sociologs H.Bekkers izvirzīja etiķetes (birkas) piešķiršanas teoriju ar mērķi pierādīt, kāpēc cilvēki citus uztver kā atšķirīgus no sevis un kā mazāk vērtīgas būtnes.

 


K

Kontrkultūra

tas, ko sabiedrība nepieņem, nosoda u.c. Piem.: cilvēku upurēšana, sātanisms u.c.

Kultūra

uzvedības kopums, ko cilvēki jebkurā sabiedrībā iemācās no saviem senčiem un nodod nākamajām paaudzēm. Kultūra ir cilvēku veidotā vides daļa.

M

Mīlestība

jūtas, kas raksturīgas cilvēkam, dziļa, pašaizliedzīga pieķeršanās kādam cilvēkam vai objektam.

S

Sociālās attiecības

cilvēku attieksme vienam pret otru, kas izveidojusies vēsturiski noteiktās sabiedriskās formās, konkrētos vietas un laika apstākļos. Tās ir attiecības starp sociāliem subjektiem, kas skar viņu vienlīdzību un sociālo taisnīgumu labumu sadalē, personības veidošanās un attīstības nosacījumus, materiālo, sociālo un garīgo vajadzību apmierinājumu.


Page:  1  2  (Next)
  ALL