Emocijas un jūtas. Vārdnīca


Terminu vārdnīca
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

A

Afekts

Spēcīgs un nosacīti īslaicīgs emocionāls pārdzīvojums, uztverot bioloģiski un sociāli nozīmīgas situācijas.


Akvizitīvās jūtas

 
 tieksme kaut ko daudzkārt iegūt, uzkrāt, kolekcionēt, prieks par savu krājumu palielināšanos, patīkamas izjūtas, aplūkojot savus krājumus.

Altruistiskās jūtas

pārdzīvojumi, kuru pamatā ir vajadzība sadarboties, palīdzēt, aizstāvēt citus cilvēkus, vēlme sagādāt citiem prieku un laimi, rūpes par kāda cilvēka likteni.

B

Bāzes emocijas

iedzimtas emocijas, uz kuru bāzes attīstās sarežģītāki sociāli nosacīti emocionālie procesi, stāvokļi un personības emocionālas īpašības. Bāzes emocijas ir prieks, bēdas (skumjas), bailes, dusmas, pārsteigums, riebums.

D

Džeimsa -Langes emociju teorija

Emociju teorija, ko vienlaicīgi izvirzīja divi autori neatkarīgi viens no otra - V.Džeimss (James, 1884) un K.Lange (Lange, 1885). Situācijas (bēdīgas ziņas, briesmu utt.) uztvere tieši, reflektori rada fizskas izmaiņas (asinsrites, elpas, mīmikas), kuru sajūta ir emocijas. Tādējādi atbilstoši Džeimsa- Langes teorijai emocijas rodas noteiktā secībā: cēlonis (stimuls) - fiziskas izmaiņas - izjūtas, kas ir fizioloģisko izmaiņu rezultāts. V.Džeimss uzskata, ka cilvēks ir sarūgtināts tāpēc, ka raud, sadusmots tāpēc, ka sit, nobijies tāpēc, ka dreb.

E

Emocijas

No lat.emovere - uztraukt, uzbudināt.  Emocijas ir organisma reakcija, kas ietver fizioloģisku uzbudinājumu, uzvedības ekspresiju un apzinātu pieredzi. Emocijas ir viens no galvenajiem psihiskās darbības un uzvedības iekšējās regulācijas mehānismiem, kas vērstas uz aktuālu vajadzību apmierināšanu. Emocijas slikti padodas gribas kontrolei, un tās ir grūti izsaukt pēc paša vēlēšanās.


Estētiskās jūtas

 
saistītas ar liriskiem pārdzīvojumiem, alkas pēc skaistuma, jūsma par skaistumu, gleznainā, graciozā, diženā izjūta, skaņu baudījums, gaišu skumju un domīguma izjūta.

G

Garastāvoklis

Garastāvoklis ir vairāk vai mazāk noturīgs, nepārtraukts emocionāls stāvoklis, kas noteiktā laika periodā ietekmē visus cilvēka pārdzīvojumus.


Gloristiskās jūtas

 
nLepnums. Gloristiskās jūtas saistītas ar vajadzību pašapliecināties, tieksmi gūt atzinību un slavu.

Gnostiskās jūtas

 
to pamatā ir vajadzībe pēc izziņas harmonijas, tieksme kaut ko saprast, neapturama tieksme pārvarēt pretrunas savos spriedumos, visu sistēmiski sakārtot, prieks par patiesības atklāšanu. Gnostiskās jūtas rodas, kad cilvēks atrisina kādu pašam sarežģītu problēmu, iegūstot skaidrību un harmoniju. Šādiem cilvēkiem ļoti patīk gūt zināšanas, tādēļ viņi var lielāko dzīves daļu mācīties, daudz lasīt, pētīt, pats galvenais viņiem ir īstenības izziņas jūtu pārdzīvojums.


Page:  1  2  (Next)
  ALL