Jaunumu forums

Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu profesionālajā izglītībā iesaistītajiem skolotājiem profesionālās angļu valodas kursa izstrādei un īstenošanai mācību procesā. Nodarbībās tiks piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi studējošo vajadzību analīzes veikšanai, vajadzību analīzei atbilstošu mācību kursu izveidei, autentisku materiālu izvēlei un izvērtēšanas kritēriju izstrādei.
List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Larisa Sardiko
Larisa Sardiko
Picture of Larisa Sardiko
Larisa Sardiko
0