Tālākizglītības kursi profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem

Tālākizglītības kursi profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem

by Rita Ābele -
Number of replies: 0

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2013.gada 14. martā plkst.10.00 viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55, Rīgā notiks tālākizglītības kursu nodarbības profesionālo izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem: seminārs- diskusija  „Modulārās sistēmas ieviešanas iespējas mācību procesā profesionālajā izglītības sistēmā”.

Projekta vadītāja,

Rita Ābele