Tālākizglītības kursi profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem

Tālākizglītības kursi profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem

by Rita Ābele -
Number of replies: 0

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 25, 26.janvārī Rēzeknē, Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā, Jupatovkas ielā 22, plkst.10.00 sāksies tālākizglītības kursi  programmā  „PĀRMAIŅU UN KVALITĀTES VADĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”.

Sīkāka informācija mājas lapas sadaļā "Nodarbību kalendārs 2013.gadam" un pa tālruni 67034034.

Rita Ābele, projekta vadītāja