Projekta realizācijas termiņa pagarināšana

Projekta realizācijas termiņa pagarināšana

Nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 0

11.12.2012. tika parakstīta vienošanās par projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” pagarināšanu līdz 2013.gada 31.decembrim.

Ar 2013.gada janvāra otro pusi tiks uzsākta projekta jaunās aktivitātes „Izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku profesionālās kvalifikācijas pilnveide” realizēšana.
Paralēli tam tiks turpināta pedagogu svešvalodu prasmju, specifiskās kompetences mācību priekšmetu mācīšanai un vispārējās kompetences pilnveidošana.

 

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu un iesieniet tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēku,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas Tev visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par... nu, to jau Jums zināt labāk.


Priecīgus Ziemassvētkus un lai radošs, veiksmīgs Jaunais gads!!!

 

Projekta vadības komandas vārdā,

Rita Ābele