Nosūtam Moodle un Mykoob autentifikācijas moduli ar pamācību

Nosūtam Moodle un Mykoob autentifikācijas moduli ar pamācību

by Imants Gorbans -
Number of replies: 1

Cienījamie kolēģi! Solītais Moodle 2.2 autentifikācijas no Mykoob modulis ar pamācību ir dots pielikuma arhīvā. Lūdzu nododiet savas skolas IT speciālistam / datortīkla administratoram! Atzīmju sinhrononizācijas modulis tiks nozūtīts ap/ pēc septembra vidus.

Veiksmi ieviešanā!

In reply to Imants Gorbans

Nosūtam Moodle 2.2 un Mykoob autentifikācijas moduli ar pamācību gala versijā

by Imants Gorbans -

Cienījamie kolēģi, lūdzu nododiet (pārsūtiet) skolas IT speciālistiem! Moodle 2.2 autentifikācijas no Mykoob moduļa un pamācības papildinātā versija (no 3.sept.2012.), kas ieimportē audzēkņus no Mykoob, sadalot tos pa klasem, kas būtiski atvieglo audzēkņu pievienošanu e-kursam, jo jāpievienē tikai klase (Cohort). Faili (modulis un apraksts) ir doti pielikuma zip arhīvā (e-pastā tā ir saite, viesa parole joprojām ir alfa1). Ja tika uzinstalēts iepriekšejais modulis, šis vienkārsi jāuzkopē pa virsu un jānokonfigurē atbilstoši pamācībai. Šī autentifikācijas versija ir uzskatāma par final versiju, jo ir ņemti vērā visi ierosinājumi. Turpmāk ir iespējumi atjauninājumi ar sīkiem uzlabojumiem, bet principiāli izstrādne vairs nemainīsies. Atzīmju sinhrononizācijas modulis tiks nozūtīts pēc septembra vidus.

Sekmīgu jauno mācību gadu!

Imants Gorbāns