Darba grupas " Pārmaiņu un kvalitātes vadība" seminārs

Darba grupas " Pārmaiņu un kvalitātes vadība" seminārs

Nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 0
Šī gada 28.martā plkst. 14.00 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76- 201.aud., ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros, notiks darba grupas " Pārmaiņu un kvalitātes vadība" seminārs .

Rita Ābele, projekta vadītāja