Izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.”

Izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.”

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
ProfIzgl stends 2012
Šī gada 28.februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Raiņa bulvārī 19, LU Mazajā aulā organizētajā izstādē „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.” varēs iepazīties ar ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) rezultātiem.

Rita Ābele, projekta vadītāja