Tālākizglītības kursi psiholoģijā

Tālākizglītības kursi psiholoģijā

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2012.gada 7.janvārī plkst.10:00 sāksies tālākizglītības kursi 2.grupai psiholoģijas mācību priekšmeta pedagogiem.

Mācības notiks Rīgā, Rīgas Tirdzniecības tehnikumā, Tomsona ielā 3/5