Seminārs svešvalodu darba grupai

Seminārs svešvalodu darba grupai

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 13.maijā plkst.10.30 LU Ekonomikas un vadības fakultātē, 322.auditorijā, Aspāzijas bulv. 5, Rīgā, notiks angļu un vācu valodas darba grupau seminārs.