Kursi informātikas skolotājiem un datortīklu administratoriem

Kursi informātikas skolotājiem un datortīklu administratoriem

by Rita Ābele -
Number of replies: 0

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 ietvaros, sākot ar š.g. martu, tiek organizēti tālākizglītības kursi profesionālo izglītības iestāžu informātikas skolotājiem un datortīklu administratoriem 36 stundu programmā „Daudzfunkcionāla skolas servera ar MOODLE vidi instalēšana un administrēšana”.

Tālākizglītības kursu klausītāji papildinās zināšanas un pilnveidos prasmes skolas MOODLE e-mācību servera izveidē.

Programmā tiks aplūkotas skolas servera lomas, konfigurācijas īpatnības, skolas datortīkla lietojuma veidi. Tās pirmajā daļā tiks aplūkota daudzfunkcionāla skolas Ubuntu Linux servera instalācija. Otrajā daļā tiks aplūkota MOODLE servera izveide uz uzinstalētā Linux servera, kā arī tiek aplūkotas iespējas piešķirt e-mācību servera lomu Microsoft Windows skolas serverim.

Pieteikšanās elektroniski līdz š.g. 1.martam, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi ip@lu.lv.

Projekta vadītāja,

Rita Ābele

T.67034033, 29156101