Darba grupas seminārs par gatavošanos konferencei

Darba grupas seminārs par gatavošanos konferencei

by Imants Gorbans -
Number of replies: 0
25.03.2010 plkst.14.30 darba grupas seminārs par mācību materiālu vērtēšanu un aktuāliem jautājumiem saistībā ar projekta konferences “Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
profesionalitātes nodrošināšanai” organizēšanu.