Projekta atklāšanas konference

Projekta atklāšanas konference

by Imants Gorbans -
Number of replies: 1
Š.g. 29.martā Reval Hotel Latvia plkst. 10.30 tiek organizēta ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) konference “Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionalitātes nodrošināšanai”.

Konferences mērķis ir nodrošināt projekta mērķauditorijas vispārējās un specifiskās kompetences paaugstināšanu un sabiedrības informētību par projektā paredzētajām aktivitātēm. Tajā piedalīties ir uzaicināti mācību materiālu veidotāji, profesionālās pilnveides kursu lektori, projekta sadarbības partneru- Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes augstskolas pārstāvji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji.

In reply to Imants Gorbans

Konferences darba kārtība 29.03.2010.

by Imants Gorbans -
"Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionalitātes nodrošināšanai"

10.00-10.30

Reģistrēšanās

10.30.-10.40

Konferences atklāšana.

Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors

10.40-10.50

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšanas iespējas ESF 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes ietvaros.

Ennata Kivriņa, Izglītības un zinātnes ministrija, Struktūrfondu departamenta direktore

10.50-11.10

Aktualitātes profesionālajā izglītībā un to saistība ar projektā veicamajiem uzdevumiem.

Ilze Brante, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārīgās izglītības departamenta direktora vietniece

11.10-11.40

Izglītības un biznesa vides saistība.

Biruta Sloka, LU Ekonomikas un vadības fakultāte, profesore

11.40-12.05

Kafijas pauze

12.05-12.15

Projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” īstenošanas aspekti.

Rita Ābele, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktores vietniece, projekta vadītāja

12.15-12.45

Pedagogu kompetences pilnveidošanas iespējas, šī darba pieredze Lietuvā.

Anita Lanka, RTU profesore, Humanitārā institūta direktore

12.45-13.00

Automatizētā zināšanu pārbaudes un pašmācības sistēma TESTS iespējas un izaicinājumi.

Viesturs Vēzis, LU Datorikas fakultāte, asociētais profesors

13.00-13.30

E-mācību inovatīvās iespējas profesionālajā izglītībā.

Imants Gorbāns, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, docents

13.30-14.00

Izglītības stratēģija: noturīgās vēlmes un nenoturīgās vērtības.

Skaidrīte Lasmane, LU Sociālo zinātņu fakultāte, profesore

14.00-14.40

Kafijas pauze

14.40-18.00

Darbs grupās projekta dalībniekiem 1.aktivitātes “Atbalsta materiālu izstrāde mācāmā priekšmeta specifiskās kompetences un pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanai” ietvaros