Ir uzsākta tālākizglītības kursu realizācija

Ir uzsākta tālākizglītības kursu realizācija

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
Š.g. 11.augustā projekta ietvaros ir uzsākta tālākizglītības kursu realizācija profesionālās pilnveides programmā „ E-mācību kursa veidošana un lietošana MOODLE vidē” profesionālajā izglītības sistēmā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem.
Kursi tiks īstenoti visos Latvijas reģionos. Pirmie šo darbu uzsākuši Daugavpils Universitātes mācībspēki Daugavpilī, izglītojot projektā iesaistītos pedagogus no Latgales reģiona. Darbu augustā turpinās Rēzeknes Augstskolas un Liepājas Universitātes mācībspēki atbilstoši Rēzeknē, Jēkabpilī, Cēsīs un Liepājā.
Kursu klausītāji programmas ietvaros papildinās savas prasmes e-mācību izmantošanai izglītībā dažādos mācību priekšmetos, MOODLE kursu veidošanā un lietošanas metodikā. Programma ietver apskatu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu izmantošanai e-mācibu vidē MOODLE. Tā nodrošina skolotāju IKT kompetenču paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības sistēmas vajadzībām.
Par veiksmīgu kursu norisi sadarbībā ar lektoriem un sadarbības partneru augstskolu koordinatorēm- Zitu Vanagu, Veltu Ļubkinu un Ņinu Petrausku, rūpejas visa projekta administratīvā grupa, īpaši Iveta Pāvilsone, kuras pārziņā ir visi jautājumi, kas saistīti ar kursu organizēšanu un kursu klausītāju datu apstrādi, un to ievadīšanu Latvijas Universitātes informatīvajā datu bāzē LUIS.

Veiksmīgu un radošu darbu jaunu zināšanu un prsmju apguvē vēlot,
Rita Ābele,
projekta vadītāja.