Ir uzsākta programmas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes” īstenošana

Ir uzsākta programmas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes” īstenošana

Nosūtīja Rita Ābele
Atbilžu skaits: 0
Š.g. 15.jūnijā tiek uzsākta profesionālās pilnveides programmas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes” īstenošana ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” ( vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, turpmāk- projekts) iesaistītajiem, profesionālajā izglītībā strādājošajiem, vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem.
Tālākizglītības kursu klausītāji apgūs datoru lietošanas pamatprasmes: dažādu datņu sagatavošanu lietojumam mācību procesā: teksta failu, elektronisko tabulu, prezentāciju, attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas kompetences: informācijas meklēšana, atlase, darbs ar e-pastu un izglītības resursiem internetā.
Pēc šīs programmas apgūšanas kursanti veiksmīgi spēs turpināt projektā paredzētās profesionālās pilnveides programmas „E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē” apguvi, kuru paredzēts uzsākt š.g. augustā.
Tālākizglītības kursu realizācija plānota Rīgā, Ogrē, Jūrmalā, Liepājā, Saldū, Kuldīgā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Cēsīs, Priekuļos, Smiltenē, Rēzeknē, Alsviķos.
Aicinām profesionālajā izglītībā strādājošajšos vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogus turpināt pieteikties abu projekta profesionālās pilnveides programmu apguvei. Programmas ir saskaņotas ar IZM (lēmums Nr.155, 04.06.2010).

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājas asistente
Iveta Pāvilsone
T.67034034, e-pasts: ip@lu.lv

Projekta vadītāja
Rita Ābele
T.67034033, e-pasts: rita.abele@lu.lv