Projekta atklāšanas konference

Konferences darba kārtība 29.03.2010.

by Imants Gorbans -
Number of replies: 0
"Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionalitātes nodrošināšanai"

10.00-10.30

Reģistrēšanās

10.30.-10.40

Konferences atklāšana.

Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors

10.40-10.50

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšanas iespējas ESF 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes ietvaros.

Ennata Kivriņa, Izglītības un zinātnes ministrija, Struktūrfondu departamenta direktore

10.50-11.10

Aktualitātes profesionālajā izglītībā un to saistība ar projektā veicamajiem uzdevumiem.

Ilze Brante, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārīgās izglītības departamenta direktora vietniece

11.10-11.40

Izglītības un biznesa vides saistība.

Biruta Sloka, LU Ekonomikas un vadības fakultāte, profesore

11.40-12.05

Kafijas pauze

12.05-12.15

Projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” īstenošanas aspekti.

Rita Ābele, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktores vietniece, projekta vadītāja

12.15-12.45

Pedagogu kompetences pilnveidošanas iespējas, šī darba pieredze Lietuvā.

Anita Lanka, RTU profesore, Humanitārā institūta direktore

12.45-13.00

Automatizētā zināšanu pārbaudes un pašmācības sistēma TESTS iespējas un izaicinājumi.

Viesturs Vēzis, LU Datorikas fakultāte, asociētais profesors

13.00-13.30

E-mācību inovatīvās iespējas profesionālajā izglītībā.

Imants Gorbāns, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, docents

13.30-14.00

Izglītības stratēģija: noturīgās vēlmes un nenoturīgās vērtības.

Skaidrīte Lasmane, LU Sociālo zinātņu fakultāte, profesore

14.00-14.40

Kafijas pauze

14.40-18.00

Darbs grupās projekta dalībniekiem 1.aktivitātes “Atbalsta materiālu izstrāde mācāmā priekšmeta specifiskās kompetences un pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanai” ietvaros