6.15. Monopolistiskās konkurences tirgus pazīmes

6.15.