6.14. Sabiedrības neto zaudējums no piedāvājuma monopola darbības

6.14.