6.11. Kopējo ieņēmumu un kopējo izmaksu salīdzināšanas metode piedāvājuma monopolā

6.11.