6.10. Ieejas barjeras monopola tirgū un demonopolizācijas faktori

6.10.