6.4. Uzņēmuma peļņas noteikšana pilnīgā konkurencē

6.4.