6.3. Peļņu maksimizējošā produkta apjoma grafiskā noteikšana

6.3.