5.3. Izmaksu iedalījuma atkarībā no produkta ražošanas apjoma izmaiņām

5.3.