4.11. „Cenas grīdas” noteikšanas ietekme uz patērētāja un ražotāja ieguvumu

4.11.