4.8. Sabiedrības neto zaudējumi no preces aplikšanas ar nodokli

4.8.