Jautājumi

  1. Kad tirgū iestājas līdzsvars?

  2. Kad tirgus līdzsvars ir Pareto optimāls?

  3. Kā mainās cena, ja tirgū ir pieprasījuma (piedāvājuma) pārpalikums?

  4. Pie kādiem nosacījumiem tirgū nevar iestāties tirgus līdzsvars?

  5. Kā pieprasījuma un piedāvājuma līkņu pārbīde ietekmē tirgus līdzsvaru?

  6. Kā sadalās nodokļa summas samaksa starp pircēju un pārdevēju atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma elastības.

  7. Kā sadalās ieguvums no subsīdijām atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma elastībām?

  8. Kas ir sabiedrības neto zaudējumi?