Jēdzieni un termini

Pareto optimāls tirgus līdzsvars

Sabiedrības neto zaudējumi

Pircēja tirgus

Pārdevēja tirgus

Pārpalikums:

  • pieprasījuma

  • piedāvājuma