4.5. Subsīdiju ietekme uz tirgus līdzsvara stāvokli

Arī preces subsidēšana maina tirgus līdzsvara stāvokli. Pieņemsim, ka valsts subsidē katru pārdodamo preces vienību Ls 5 apmērā. Rezultātā ražotāja izmaksas samazinās un viņš var to pašu preces daudzumu piedāvāt lētāk. Tirgū prece tiek piedāvāta lielākā apjomā (sk. 4.5.1. tabulu). Piedāvājuma līkne pārvietojas uz leju par sub­sīdijas SU apmēru (4.5.1. attēls).


4.5.1. Piedāvājuma pārmaiņas pēc preces subsidēšanas.

4.5.1_tab


4.5.1.

4.5.1. attēls. Piedāvājuma līknes pārvietošanās pēc preces subsidēšanas.


Subsīdijas ietekmē gan patērētājus, gan ražotājus. Šī ietekme ir atkarīga no pieprasījuma un piedāvājuma elastības. Ja piedāvājums ir elastīgāks par pieprasījumu, tad lielāko subsīdijas daļu Ls 4 saņem pircējs, bet atlikušo mazāko daļu Ls 1 pārdevējs (4.5.2. attēls a). Ja pieprasījuma elastība ir lielāka par piedāvājuma elastību, tad otrādi, lielāko subsīdijas daļu Ls 4 saņem pārdevējs un mazāko Ls 1 pircējs (4.5.2. attēls b). Redzams, ka abos gadījumos preces daudzums tirgū palielinās.


4.5.2.


4.5.2. attēls. Subsīdijas sadalījums starp pircēju un pārdevēju: a – piedāvājums ir elastīgāks par pieprasījumu; b – pieprasījums ir elastīgāks par piedāvājumu