4.3. Pieprasījuma un piedāvājuma līkņu pārbīdes ietekme uz tirgus līdzsvaru

Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo lielumu maiņa ietekmē tirgus līdzsvaru, jo notiek pieprasījuma un piedāvājuma līkņu pārbīde. Piemēram, palielinoties pircēju ienākumiem, ja prece ir normāla, kā jau noskaidrots, pieprasījuma līkne pārbīdās pa labi (4.3.1. attēls a). Līdzšinējais tirgus līdzsvars L0(P0, q0) tiek izjaukts. Tā kā tirgus dalībnieki orientējas vēl pēc vecās cenas P0, izveidojas pieprasījuma pārpalikums 4_f_6. Lielā pieprasījuma dēļ cenas celsies, līdz iestāsies jauns līdzsvara stāvoklis L1(P1,q1), kurā preces cena ir augstāka (P0<P1) un tiek pieprasīts lielāks preces daudzums (q1>q0). Ja pircēju ienākumi samazinās un prece ir normāla, pieprasījuma līkne pārvietojas pa kreisi (4.3.1. attēls b). Parādās piedāvājuma  4_f_7pārpalikums, un cena pazeminās no P0 uz P1, piedāvātās preces daudzums samazinās no q0 uz q1.


4.3.1.


4.3.1. attēls. Tirgus līdzsvara maiņa, mainoties pieprasījumam:

a – pieprasījuma līknes pārbīde pa labi; b – pieprasījuma līknes pārbīde pa kreisi4.3.2.


4.3.2. attēls. Tirgus līdzsvara pārmaiņas, mainoties piedāvājumam:

a – piedāvājuma līknes pārbīde pa labi; b – piedāvājuma līknes pārbīde pa kreisi


Līdzīgi var analizēt tirgus līdzsvara pārmaiņas, kuras notiek, pārbīdoties piedāvājuma līknei (4.3.2. attēls). Ja pieaug preces piedāvājums (a gadījums), piemēram, pazeminoties ražošanas faktoru cenai un tādējādi pazeminoties arī izmaksām, tirgus līdzsvars punktā L0 ir zudis. Pircējs un pārdevējs orientējas pēc izjauktā līdzsvara stāvokļa cenas, tāpēc rodas piedāvājuma pārpalikums 4_f_8, un piedāvājamās preces cena pazeminās. Piedāvājuma līkne pārvietojas pa labi, un izveidojas jauns tirgus līdzsvara stāvoklis L1(P1, q1), kurā preces cena ir zemāka (P0>P1) un tai atbilst lielāks preces daudzums (q0<q1). Ražošanas faktoru cenai (izmaksām) savukārt pieaugot, rodas pieprasījuma pārpalikums 4_f_9, cena paaugstinās no P0 uz P1 un līdzsvara preces daudzums samazinās no q0 uz q1. Iestājas jauns līdzsvara stāvoklis L1(P1, q1).