3.14. Piedāvājuma elastību ietekmējošie faktori

3.14.