3.3. Ietekmējošā lieluma iedarbības pakāpes novērtējums

3.3.