Jautājumi

 1. Kas ir individuālais un tirgus pieprasījums?

 2. Kad ietekmējošā lieluma ietekmē notiek kustība pa pieprasījuma līkni un kad notiek pieprasījuma līknes pārbīde?

 3. Kad pieprasījumam ir normāla un kad anomāla reakcija?

 4. Kāpēc normāla pieprasījuma gadījumā, pieaugot preces cenai, pieprasījums samazinās?

 5. Kā citu preču cenas ietekmē dotās preces pieprasījumu?

 6. Kā ienākumi ietekmē preces pieprasījumu?

 7. Kas ir līdzskrējēja, snoba un prestiža efekti, kāda ir to atšķirība?

 8. Kā tirgus pieprasījumu ietekmē pircēju skaits un ienākumu sadale starp pircējiem?

 9. Kā apskatāmās preces cena ietekmē tās piedāvājumu?

 10. Kādi ir preces piedāvājumu ietekmējošie ārpuscenas faktori un kāds ir to iedarbības raksturs?

 11. Kas ir individuālais un tirgus piedāvājums?