Jēdzieni un termini

Pieprasījuma funkcija

Pieprasījuma reakcija:

  • normāla

  • anomāla

Pieprasījuma likums

Gifena paradokss (efekts)

Līdzskrējēja efekts

Snoba efekts

Prestiža (Vēblena) efekts

Tirgus pieprasījums

Pieprasījuma līknes pārvietošanās

Kustība pa pieprasījuma līkni

Piedāvājuma funkcija

Piedāvājuma likums

Piedāvājuma reakcija:

  • normāla

  • anomāla

Tirgus piedāvājums

Piedāvājuma līknes pārvietošanās

Kustība pa piedāvājuma līkni