2.1.6. Pārējie tirgus pieprasījumu ietekmējošie lielumi

Iepriekš tika noskaidrots, kādi lielumi ietekmē patērētāja individuālo pieprasījumu un kāds ir šīs iedarbības raksturs. To iedarbībā mainījās ne tikai patērētāja individuālais preces pieprasījums, bet arī ārpuscenas faktoru iedarbībā šīs preces tirgus pieprasījums.

Papildus noskaidrosim to lielumu iedarbības raksturu, kuri ietekmē tikai tirgus pieprasījumu. Kā jau minēts, tie ir pircēju skaits tirgū un ienākumu sadale starp pircējiem. Jau tika noskaidrots, ka pircēju skaita palielināšanās palielina tirgus pieprasījumu un, otrādi, to samazināšanās samazina tirgus pieprasījumu.

Konkrētās preces tirgus pieprasījumu ietekmē arī tas, kā sadalās ienākumi starp iedzīvotājiem. Piemēram, Latvijā, kā raksta periodiskā prese, 60-70% no iedzīvotājiem dzīvo uz iztikas minimuma robežas, 10-15% ir ļoti labi situēti iedzīvotāji un 15-25% veido iedzīvotāju vidusslāni.

Šādos iedzīvotāju ienākumu sadales apstākļos var prognozēt, ka ir liels pieprasījums pēc eksistenci nodrošinošiem pārtikas līdzekļiem, bet mazs pieprasījums pēc dārgiem ceļojumiem, kultūras pasākumiem, luksusa precēm. Turpretim rietumu valstīs parasti ienākumu sadalē augstākais īpatsvars ir vidusslānim. Šajā gadījumā var gaidīt lielu pieprasījumu pēc augstas klases kultūras pasākumiem, ceļojumiem, vidējās klases automobiļiem u.c. precēm, kuras parasti pērk patērētājs ar vidēji lieliem ienākumiem.